Knjižnica Miklova hiša Ribnica

Škrabčev trg 21, Ribnica
T: +386 (0)1 83 50 382
M: +386 (0)41 390 057
E: illsikrib@rib.sik.si

Katalog informacij javnega značaja

1. Predstavitev Knjižnice Miklova hiša

Knjižnica Miklova hiša je javni zavod, ki sta ga ustanovili Občina Ribnica (81% delež) in Občina Sodražica (19% delež) z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša (Uradni list RS št. 76/2002). 2.6.2011 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša(Uradni list RS št. 47/2011), s katerim se je iz javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša izločila organizacijska enota Galerija Miklova hiša in enota Muzej Miklova hiša. S tem odlokom se je Knjižnica Miklova hiša konstituirala v samostojno enoto.

 

Naziv: Knjižnica Miklova hiša
Sedež
: Škrabčev trg 21, Ribnica
Matična št.: 5577632
Davčna št.: SI76126838
Tel
: 01 835 0370
Fax: 01 835 03 80
E-pošta
: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletni naslov:
 http://www.knjiznica-ribnica.si

Knjižnica deluje v Miklovi hiši v centru Ribnice, in sicer v prvem nadstropju, kjer je knjižnični del, v drugem pa je dvorana in pisarna računovodje. V pritličju Miklove hiše je prostor galerije, za katero je odgovoren Rokodelski center Ribnica. Knjižnica Miklova hiša je vpisana v Razvid knjižnic Slovenije pri Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani pod številko 397. Je osrednja občinska splošna knjižnica v Občini Ribnica, z izposojevališči v Sodražici in Loškem potoku in deluje kot informacijsko, izobraževalno, kulturno in socialno središče. Osnovni namen, zaradi katerega je bila knjižnica ustanovljena, izhaja iz 2. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, štev. 87/01). Njene osnovne naloge so:

 • zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 • izdelovanje knjižničnega kataloga, podatkovne zbirke in drugih informacijskih virov,
 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
 • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
 • opravljanje drugega bibliotekarskega, dokumentacijskega in informacijskega dela.

Knjižnica v okviru javne službe iz 2. člena Zakona o knjižničarstvu izvaja še naslednje naloge:

 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
 • zbira, obdeluje in varuje domoznansko gradivo,
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na klasičnih in elektronskih medijih,
 • organizira in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 • organizira in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • organizira in izvaja kulturne in izobraževalne prireditve, ki so povezane z njeno dejavnostjo,
 • vzdržuje stike s sorodnimi zavodi,
 • izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
 • pripravlja različne informacije v knjižni in neknjižni obliki.

V okviru Knjižnice Miklova hiša delujeta izposojevališči in sicer Knjižnica Sodražica (soustanoviteljica) in Knjižnica Loški Potok, ki je v razmerju do Knjižnice Miklova hiša v pogodbenem razmerju.

 

2. Zakonske in druge pravne ter pogodbene podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

Izhodišča za delo in načrtovanje programa splošne knjižnice temeljijo na:

 • Zakonu o knjižnicarstvu (Uradni list RS, štev. 87/01 in 96/02),
 • Zakonu o uresnicevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, štev. 96/02),
 • Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša (Uradni list RS št. 76/2002),
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša (Uradni list RS št. 47/2011),
 • Standardih za splošne knjižnice za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015,
 • Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, štev. 73/03),
 • Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, štev. 29/03).

Knjižnica Miklova hiša uresničuje javni interes tudi na osnovi Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o zavodih, Zakona o javnih financah, Zakona o računovodstvu, Kolektivni pogodbi za delavce v kulturi, Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in na osnovi vseh drugih splošnih zakonskih, podzakonskih aktih in uredbah, ki veljajo tudi za kulturo, na osnovi kadrovskega letnega načrta in drugih internih pravnih aktih.

 

 

3. Organiziranost javnega zavoda

 

3.1 Knjižnica z izposojevališči

Knjižnica Miklova hiša deluje na območju Občine Ribnica, Občine Sodražica in Občine Loški Potok. Knjižnica ima dve izposojevališči, in sicer:

a. Izposojevališče Knjižnica Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica
b. izposojevališče Knjižnica Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok

Knjižnica Miklova hiša je uvrščena med knjižnice splošnih knjižnic in sodi pod osrednjo območno Knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu.

3.2 Odpiralni čas Knjižnice Miklova hiša

 

Knjižnica Miklova hiša
ponedeljek, torek, četrtek, petek: 9.00 - 19.00
sreda: 8.00 - 16.00
sobota: 8.00 - 13.00
Knjižnica je odprta 53 ur na teden


poletni čas (1.7.2012– 31.8.2012)

ponedeljek, četrtek: 11.00 - 19.00
torek, sreda,  petek: 08.00 - 16.00

 

Knjižnica je odprta 48 ur na teden

 

Knjižnica Sodražica
ponedeljek in petek: 12.00 - 19.00
sreda: 17.00 - 19.00
Knjižnica je odprta 16 ur na teden.

 

Knjižnica Loški Potok
sreda : 11.30 - 16.30
Knjižnica je odprta 5 ur na teden

 

3.3 Prostor in oprema po enotah

Od leta 2011, s konstituiranjem Knjižnice Miklova hiša kot samostojne enote, Knjižnici Miklova hiša pripadajo celotni prostori Miklove hiše (klet, pritličje, prvo in drugo nadstropje). Ker pa je Galerija Miklova hiša v prostorih pritličja že vrsto let, le ta ostaja v najemnem razmerju do Knjižnice v prostorih pritličja. V prvem nadstropju ima Knjižnica vso knjižnično gradivo in opravlja izposojo. V prostorih drugega nadstropja, je dvorana, v kateri Knjižnica prireja prireditve in pisarna za računovodjo.

Knjižnica se je po eni strani soočala s problemom pomanjkanja prostora (premalo polic) in po drugi strani s problemom statike (na predelu Zadruge statika zgradbe ne dovoljuje nadaljnjih polic s knjigami). Mladinski oddelek je razdeljen v dveh prostorih. Primanjkuje prostor za učenje in/ali računalniška soba.

Prostor izposojevalnice Knjižnica Sodražica je v sklopu občinske hiše in sicer zajema prostor s knjižničnim gradivom, ki je zelo majhen oziroma neprimeren za knjižnično dejavnost. Računalniška oprema knjižničarja je zastarela in zato večkrat v okvari.

Prostor izposojevalnice Loški Potok je prav tako v okviru občinske stavbe in sicer zajema sobo v kateri je knjižnično gradivo.  Prostor je tesen, oprema knjižnice pa stara.

 

3.4 Delovanje organov javnega zavoda

V letu 2011 je Svet Miklova hiša prenehal z delovanjem in se skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša konstituiral Svet knjižnice in sicer v pet članski sestavi. Sestavljajo ga trije predstavniki Ustanovitelja (dva iz občine Ribnica, eden iz Sodražice), predstavnik uporabnikov in predstavnik delavcev.  

 

 

Iskanje po strani

Obvestila

RSS novice

Delovni čas in kontakt

Knjižnica Miklova hiša
telefon
01 83 50 382
041 390 057
Knjižnica Loški Potok
telefon
01 83 50 128
Knjižnica Sodražica
telefon
01 83 71 026

odpiralnicas

Koledar dogodkov

<< November 2020 >> 
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  91011121314
161718192122
23242526272829
      

Kakšnih dogodkov in prireditev bi si želeli ve? v knjižnici?
 
Kateremu pravlji?nemu junaku se podaljša nos, kadar se zlaže?